21 zangeressen en zangers en een dirigent vulden met hun stemmen De Boot op woensdag 13 maart jl.. Het koor Melodia heeft met een ochtend vullend programma vele, vooral Nederlandse liederen gezongen. De deelnemers van de Koffieochtend werden uitgenodigd mee te zingen; eerst aarzelend, maar uiteindelijk galmde  het ‘Halleluja’ door De Boot. Wat zijn er toch prachtige Nederlandse teksten op lichtvoetige melodieën!