Op 17 maart jl. is Vera Holman overleden. Vera is jarenlang actief lid geweest van onze wijkvereniging. Tot vier jaar geleden was ze secretaris in het bestuur. Daarbij heeft ze, op haar kenmerkende wijze, een belangrijke rol gespeeld bij de overdracht naar een nieuwe, jongere generatie.

Wij hebben Vera leren kennen als een lieve, bescheiden vrouw. Ze had een groot plichtsgevoel en dacht eerder aan de ander dan aan haarzelf. Vera hield van gezelligheid en was oprecht geïnteresseerd. We hebben haar inzet en steun gewaardeerd. Velen in Damsigt zullen Vera enorm missen.

 

We wensen haar familie en naaste vrienden veel sterke met dit verlies.

 

Bestuur wijkvereniging Damsigt