Wil je ook lid worden van onze vereniging? Dat kan als je in het verzorgingsgebied van de wijkvereniging woont.

Het verzorgingsgebied loopt grof gezegd van de J.S. Bachlaan in Leidschendam tot aan de metrolijn (station Leidschendam-Voorburg) in Voorburg en – binnen dat gebied – van de Prins Bernhardlaan tot de Vliet.

Als je lid wilt worden, stuur dan een mailtje naar penningmeester@wijkverenigingdamsigt.nl met als onderwerp ‘lidmaatschap wijkvereniging’ en vermeld je naam, adres en evt. telefoonnummer.

De lidmaatschapskosten bedragen € 17,50 per jaar per adres. De bijdrage kan overgemaakt worden naar NL17INGB0001856876 t.n.v. Wijkvereniging Damsigt te Voorburg.

Beschik je niet over e-mail? Lever dan een briefje in met bovenstaande gegevens bij Wijkgebouw De Boot (Duivesteijnstraat 22).