In wijkgebouw De Boot in de wijk Damsigt was woensdag 17 april bij de wekelijkse koffieochtend een bijzondere gast uitgenodigd: mevrouw A. Dierckxsens van notariskantoor Grijmans Dierckxsens.  Zij gaf aan een dertigtal oudere bewoners van de wijk heldere informatie over nut en noodzaak van zowel een testament als een levenstestament.
Een testament is bij velen bekend. In een testament leg je vast wat er na je overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. Het levenstestament is minder bekend. Zeer kort samengevat staat in een levenstestament wie namens jou beslissingen mag nemen over belangrijke zaken als je dat zelf niet meer kunt. Allereerst gaat het dan om het verlenen van volmachten op allerlei gebied, vooral op het medische en financiële terrein. Naast volmachten kunnen in het levenstestament ook wensen, geboden en verboden worden opgenomen waaraan degene(n) die gevolmachtigd is/zijn zich moet(en) houden. Dit kan gaan over zakelijke beslissingen, maar ook over medische of persoonlijke zaken. Een levenstestament wordt wel ‘notariële volmacht’ genoemd en wordt opgesteld door een notaris. Een levenstestament gaat dus over het regelen van zaken bij leven. Een ‘gewoon’ testament treedt in werking ná je overlijden.
In de bijeenkomst werd nader ingegaan op bijvoorbeeld de mogelijkheid om in het levenstestament op te nemen of er schenkingen aan kinderen, kleinkinderen of goede doelen mogen plaatsvinden.
Attentiepunt voor ieder die reeds een testament of levenstestament heeft: het is verstandig elke 5 jaar na te gaan of de inhoud van deze testamenten nog past bij nieuwe wet- en regelgeving, eventuele nieuwe levensomstandigheden en nieuwe wensen.
Een leerzame ochtend werd met applaus voor de inleidster afgesloten.