De wijkvereniging:

  • heeft tot doel het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk.
  • is als eigenaar verantwoordelijk voor het (financiĆ«le) beheer van het wijkgebouw De Boot, het onderhoud en de verhuur aan haar leden.
  • organiseert activiteiten voor jong en oud in wijkgebouw De Boot.
  • werkt samen met partners/huurders zoals buitenschoolse kinderopvang Partou en de bridgeclub.
  • informeert wijkbewoners d.m.v. de nieuwsbrief ‘WijkWijzer’, de website www.wijkverenigingdamsigt.nl en de Facebookpagina van de wijkvereniging.
  • ondersteunt en faciliteert o.a. Koningsdag en het Buurtpreventieteam.
  • is aanspreekpunt voor samenwerking met andere clubs en verenigingen in de wijk.
  • sponsort initiatieven die een raakvlak hebben met de wijk Damsigt en haar bewoners, zoals Stadstuin Rusthout en het boek over de geschiedenis van de wijk: Damsigt, een wijk apart.