Vorige week stond een artikel in Het Krantje met de kop ‘Valpreventie voorkomt onnodig leed’. Elke 4 minuten belandt in Nederland een 65plusser op de spoedhulp na een val. Dit geeft veel persoonlijk leed. Ook de overbelaste zorg kan vaak de langdurige behandeling en opvang nauwelijks aan.
De deelnemers aan de wekelijkse Koffieochtend in Wijkgebouw De Boot kregen afgelopen woensdag bezoek van enkele studenten van de Hogeschool Leiden. Deze studenten moeten voor hun studie fysiotherapie ‘Praktijkgericht Onderzoek’ doen. Het onderwerp van hun onderzoek is kort gezegd valpreventie: hoe kunnen ouderen geholpen worden om het risico op vallen te verkleinen. Er komt steeds meer kennis en ervaring beschikbaar hoe het risico op vallen bij ouderen verminderd kan worden. Die kennis gaat van informatie over bijvoorbeeld het verwijderen van losse kleedjes tot balansoefeningen, training om spieren te versterken en de gunstige invloed van groepsgewijs oefenen.
De studenten willen in hun onderzoek inzicht krijgen in de behoeften van ouderen in de wijk Damsigt op het brede terrein van valpreventie. Via interviews met ouderen zal hun persoonlijke situatie aan de orde komen zoals: worden er problemen ervaren bij bewegen, is men al eens gevallen, zijn er situaties waar men onzeker is. Vervolgens wordt in de interviews gesproken over de hulp, ook wel interventies genoemd, die men zou willen om meer balans te krijgen bij bewegen, sterkere spieren te ontwikkelen of zich minder onzeker te voelen. Ook komt aan de orde wie of welke organisaties de hulp kunnen bieden, waar de hulp kan plaatsvinden, tegen welke kosten en of men groepsgewijs of individueel hulp wil krijgen.
Er zijn al deelnemers van de Koffieochtend met wie een interview kan worden afgesproken.
Een fysiotherapeut van Groenevelt Fysiotherapie begeleidt het onderzoek. Over een maand of vier zal het onderzoek afgerond worden met een eindverslag. Verwacht wordt dat er voorstellen in het eindverslag staan hoe in Damsigt valpreventie voor ouderen handen en voeten kan krijgen.