Afgelopen vrijdag, 11 nov jl, heeft de ALV in de Boot plaatsgevonden. In het kort:

  • Verantwoording cijfers 2021
  • Toelichting op de duurzaamheids-plannen voor wijkgebouw De Boot
  • Toelichting op de activiteiten en communicatie

Op de website kan de powerpoint gevonden worden met alle informatie (pagina ANBI).

Het verslag kan opgevraagd worden bij secretaris@wijkverenigingdamsigt.nl

 

Stijn, Patrick, Nienke